Skip to main content

Seks midtjyske erhvervsråd i nyt, unikt samarbejde
Coronakrisen har efterladt en stor del af det danske erhvervsliv i en historisk stor, økonomisk krise, og flere og flere virksomheder bliver berørt.
Industriens Fond træder nu til med støtte til danske virksomheder i en vanskelig tid. Fonden har afsat 150 mio. kroner til at hjælpe dansk erhvervsliv gennem krisen og bedst muligt videre på den anden side.

Indsatsen hedder GenstartNU, og i første omgang tilbydes gratis konsulentbistand til virksomheder med vækstambitioner. Der kan være tale om at håndtere akutte udfordringer, og der er tilknyttet eksperter, der kan bidrage med værdifuld viden indenfor så forskellige områder som ledelse, salg, likviditet, forsyningskæder, IT og digitalisering.

Lokale erhvervsråd har fået midler
De største midtjyske erhvervsråd i Viborg, Herning-Ikast-Brande, Randers, Skive, Horsens og Silkeborg er gået sammen og har i fællesskab fået bevilget midler fra Industriens Fond til at hjælpe virksomhederne direkte med gratis konsulenthjælp.
Direktør Torben Vilsgaard fra Erhverv Silkeborg udtaler:

”Som erhvervsråd arbejder vi altid lokalt og har dermed et dybt kendskab til de enkelte virksomheder og deres individuelle udfordringer. Vi har ofte ledelsens fortrolighed og kan derfor bedre få italesat, hvor det er optimalt at sætte ind og hvad indsatsen bedst kan bidrage med. En krisesituation er ikke noget, man som ledelse har lyst til at udbasunere overfor alle og enhver, så den nære relation er i denne sammenhæng af allerstørste vigtighed for, at vi kan komme hurtigt og optimalt ind med assistance til de nødstedte erhverv.”

Nyt sammenhold
De lokale erhvervsråd har altid haft en åben dialog indbyrdes og en stærk videndeling, men at de på denne måde sammen kan ansøge om midler fra en større pulje, er nyt.
”Det er udtryk for et nyt og tættere samarbejde, hvor vi i høj grad kan drage nytte af hinandens forcer til at styrke væksten og erhvervslivet generelt i Midtjylland”, siger Torben Vilsgaard og fortsætter: ”Dette samarbejde kommer hele regionens erhvervsliv til gode – og virksomheder er typisk ligeglade med, hvor kommunegrænsen går. Det vigtige lige nu er, at vi får begrænset de skadelige følger af coronakrisen, og at virksomhederne kommer hurtigst muligt i gang igen. En krise tvinger ofte folk til at tænke ud af boksen og komme på anderledes løsninger og nye, spændende initiativer. Denne indsats kan også bruges til at sætte nye ideer i gang og dermed måske endda komme styrket ud af krisen.”

Leave a Reply