Skip to main content

Et spirende erhvervsliv er en vigtig katalysator for velstand og velfærd i enhver kommune, og derfor er et solidt kendskab til kommunens erhvervsstruktur og vækstvirksomheder essentielt for den lokale erhvervsservice. ”Generelt har både Business Skive og Skive Kommune et meget solidt kendskab til kommunens vækstvirksomheder. Der er få, hvis nogen, kommuner i Region Midtjylland, der har bedre styr på Gazeller og vækstlagsvirksomheder end Skive”, udtaler Kent Nielsen fra eStatistik, der står bag den årlige profilanalyse af erhvervsklimaet i Skive kommune. Erhvervskonsulent Frank Petersen fra Business Skive har haft en uddybende snak med Kent om profilanalysen og om vækstvirksomheder i Skive kommune.

Skive er på mange måder en typisk industrikommune dog med det særlige kendetegn, at beskæftigelsen er fordelt på flere mellemstore virksomheder og ikke én stor virksomhed, som tilfældet er i mange andre af landets store industrikommuner (Ikast-Brande: Siemens Gamesa, Sønderborg: Danfoss, Billund: LEGO, Viborg: Grundfos, Ringkøbing-Skjern: Vestas osv.) ”Den sammensætning gør vel, at det tilskynder til indbyrdes handel, og man hjælper hinanden i forhold til medarbejdere etc.”, indskyder Frank Petersen, som også fremhæver en rigtig god korpsånd på egnen.

En god udvikling i den private beskæftigelse.

I 2019 var den private beskæftigelse på 15.222, hvilket svarer til ca. 70 procent af den samlede beskæftigelse i kommunen. Dermed fortsatte den moderat stigende beskæftigelsesudvikling, som Skive har oplevet siden 2012. Kigger vi på de seneste fire år, er den private beskæftigelse vokset med 2,5 procent fra 2016. En vækst der udelukkende kommer fra den private sektor.

Der var 4.270 beskæftigede i Skives industri i 2019, hvilket er 196 flere end i 2016, hvor der var 4.074 beskæftigede i industrien. Det svarer til en vækst på 4,8 procent, og dermed går beskæftigelsesudviklingen altså hurtigere i industrien end i Skives private sektor generelt, hvor væksten som nævnt var 2,5 procent i samme periode.

Denne høje beskæftigelse betyder også, at industrien udgør mere end en fjerdedel af den samlede private beskæftigelse i kommunen. I perioden 2016 til 2019 er industriandelen vokset fra 27,4 procent til 28,1 procent. Sammenligner vi de øvrige kommuner i Landsdel Vestjylland, overgås Skive kun af Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern, der som nævnt i modsætning til Skive har nogle meget store industrivirksomheder i kommunen. Det viser den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik fra Danmarks Statistik, som opgør, hvor personer har deres primære erhvervstilknytning.

Industrien har indtil videre formået at fastholde beskæftigelsen under COVID19-pandemien.

Kigger vi på lønmodtagerstatistikken, ligeledes fra Danmarks Statistik, som opgør det samlede antal job uden selvstændige, ses det, at lidt over 30 procent af det samlede antal lønmodtagere i Skive kommunes private sektor i andet kvartal 2020 hører til fremstillingserhvervene.

Det understreger det faktum, at Skive er en af de absolut mest industritunge kommuner i landet. Der er særligt mange beskæftigede indenfor produkter, der er knyttet til bygge- og boligsektoren. Relativt set i forhold til beskæftigelsen på landsplan er der markant flere beskæftigede i Skive indenfor denne sektor. Det samme gør sig faktisk også gældende indenfor it- og kommunikationsbranchen, hvor der i 2018 var seks gange så mange beskæftigede i fremstillingsvirksomheder i Skive som på landsplan generelt. ”Disse brancher har i modsætning til finanskrisen i 2009 ikke været så hårdt ramt af pandemien, hvilket sikkert er en del af forklaringen på den fastholdelse af arbejdspladser, som er det billede, vi ser i Skive” fortsætter Kent Nielsen.

Figur 1 viser udviklingen i privat beskæftigelse i perioden 2016 til 2019. Beskæftigelsen er gjort op i november. Figuren viser også hvor mange, der er beskæftigede i industrien.

Figur 1. Privat og industri-beskæftigelse, Skive kommune, november 2016 til november 2019.

Kilde: Danmarks Statistik RAS. Beregninger foretaget af eStatistik.

Rådgivning til Gazeller og vækstlagsvirksomheder

Dagbladet Børsen har netop offentliggjort årets Gazelle-liste, hvorpå fjorten virksomheder fra Skive kommune er at finde. Det er omtrent samme niveau som sidste år, hvor der var femten Gazeller i Skive. Det vides endnu ikke, hvor mange af årets Gazeller, der har modtaget vejledning fra Business Skive, men ud af de femten Gazeller i 2019, modtog tolv vejledning. Det er et nærmest uhørt højt niveau og en dækningsgrad på 80 procent. Eller fire ud af fem med andre ord. Årets Gazeller fremgår af det vedhæftede regneark.

Til sammenligning var der i hele Region Midtjylland 525 Gazeller i 2019, hvor af de 88 havde modtaget lokal vejledning. Det svarer til 17 procent, hvilket sætter den lokale erhvervsservice indsats i relief. Business Skives klare ambition er at bidrage til vækst i lokale virksomheder. ”Derfor er vi hurtigt ude af startblokkene med støtte og vejledning, når skalerbare og sunde virksomheder, som mange af gazellerne jo er, popper op. Det er belønning i sig selv, hvis vi kan bringe dem et trin op på udviklingskurven”, understreger Erhvervskonsulent Frank Petersen.

Kigger vi på vækstlagsvirksomhederne, der er virksomheder, som de seneste to år har haft en årlig vækst i beskæftigelsen på mindst 20 procent, var der 27 i 2019. Heraf modtog syv af dem, svarende til 26 procent, vejledning i 2019. Det placerer Skive som den kommune med den tredje højeste andel af vejledte vækstlagsvirksomheder i Region Midtjylland. Dette ses også af Figur 1.1 i Profilanalysen. ”Det er godt gået”, slutter Kent Nielsen, ph.d. og direktør i eStatistik, der igennem de seneste tre årtier har beskæftiget sig med erhvervsudvikling.