Skip to main content

I det tidlige forår 2020 lancerede Industriens Fond projektet Genstart Nu, en pulje på 150 millioner kr. afsat til at hjælpe danske SMV virksomheder med at komme godt rustede gennem Corona krisen. Med udgangspunkt i den enkelte virksomhed kunne der ydes op til 50 timers gratis konsulenthjælp fra puljen.

Business Skive kontaktede i foråret DEIF A/S, og Marjanne Grønhøj, Senior Vice President for HR & Communication fortæller:

”Jeg havde faktisk set at Industriens Fond havde sendt information om puljen ud på LinkedIn. Da jeg kunne læse, at ordningen var målrettet SMV-segmentet, som DEIF ikke er del af, gjorde jeg dog ikke yderligere. Men så fik jeg en opringning fra Lars som fortalte, at Industriens Fond har besluttet at gå bredere ud, hvorfor ordningen nu dækker virksomheder op til DEIF’s størrelse. Og så var vi klar til at prøve ordningen af.”

Marjanne vendte tilbage til Business Skive med et tema til ansøgningen, som efterfølgende blev sendt til Industriens Fond. I august måned fik DEIF bevilliget 50 timers konsulentrådgivning til at se nærmere på virksomhedens mulighed for at øge salget indenfor et nyt produktområde.

”Der var nedsat en intern task force i DEIF til at udarbejde en strategi indenfor et konkret nyt produktområde og det var denne task force, som konsulenterne sparrede med. Konsulenterne kom fra konsulenthuset Valcon og de udfordrede os blandt andet til at tænke ud af boksen, og de bragte et nyt metodeapparat ind, som var med til at løfte niveauet i de interne diskussioner. Vi fik udarbejdet et meget validt og professionelt beslutningsgrundlag ift. den videre proces, udtaler Marjanne Grønhøj.”

Over en kort periode fra primo august til medio september blev der afholdt en række møder som ikke kun gjorde en forskel for DEIF i den konkrete case, men som også gav anledning til at overveje tilsvarende forløb indenfor andre produktområder.

”Vi kan se, at der hos os har været en rigtig god læring i måden at angribe processen på, og måden at kvalificere beslutningerne på. Vi blev udfordret på de antagelser vi havde og det var godt. Vi overvejer nu at tage metoden og benytte den på andre produktområder – også træningsmæssigt, slutter Marjanne Grønhøj”