Skip to main content

Har du skaberkraft, relationel kompetence og brænder du for at løfte Skiveegnens erhverv op i den grønne vækstmæssige elite? Så er her en helt unik mulighed for at blive en central aktør i Skive Kommunes nye vækststrategi.

 • Skive Byråd vedtog i efteråret 2021 en ny vækststrategi med meget høje ambitioner og klare mål for Skiveegnens fremtid. Strategien er blevet til i et tæt samarbejde med lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og en lang række erhvervsfremmeaktører.
 • Strategien, der bygger på en triple-helix tænkning arbejder med en projektstruktur, der skal sikre udviklingen, fremdriften og realiseringen af ambitionerne.

Vi søger derfor en erfaren Erhvervsudvikler, som skal have et særligt fokus på iværksætteri og vækstvirksomheder. Du vil indgå i et nyligt oprettet vækstteam, bestående af dig og tre andre kolleger.

Vækstteamets hovedformål er, via et stærkt udviklingsfokus, at igangsætte og arbejde med handlinger og projekter, der realiserer ambitionerne. Handlinger og projekter, der bl.a. skal være med til at gøre den grønne omstilling til en vækstmotor i Skive. Dette skal ske i meget tæt samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører f.eks. Energibyen Skive, Business Skive, Klimafonden Skive, Erhvervshus Midtjylland, Business Region Midtvest, DAMRC, Universiteter m.fl.

Vækstteamets samlede kompetencer skal bruges til at styrke såvel nye som eksisterende virksomheder. Overordnet skal teamet dels skabe helt nye forretningsmuligheder, udviklingsprojekter og projekt-samarbejder, men også indgå i eksisterende projekter og give sparring til iværksættere og etablerede virksomheder.

Du kan læse mere om Vækststrategien, vores organisering og arbejdssted på www.vækst.skive.dk www.bskive.dk og www.elvaerketskive.dk

Dine fokusområder
Med afsæt i vækststrategien vil der være følgende primære og tentative fokusområder:

 • Sammen med vækstteamet, at medvirke aktivt og effektfuldt til at understøtte udvikling i
  Skive kommunes erhvervsliv og bidrage til opnåelsen af de opstillede ambitioner.
 • Udvikling af grundlag for nye grønne erhverv og virksomheder.
 • Arbejde med partnerskaber inden for og mellem virksomheder og uddannelser, herunder
  matche og understøtte samarbejde med videregående uddannelser, klynger ol.
 • Finde og udvikle virksomheder ift. projektstrukturen, herunder designe, igangsætte og drive
  projekter og initiativer indenfor industrien og søge funding.
 • Medvirke til den videre udvikling af Elværket Skive – både ift. iværksætteri og innovation.
 • Etablere stærke og effektskabende netværk blandt egnens virksomheder med særligt fokus
  på vækstvirksomheder (fra start-ups til etablerede)

Vi forventer du

 • Har stor erfaring med iværksætteri og forretningsudvikling.
 • Er en teamplayer, som også evner at arbejde selvstændigt og har et stort drive ift. at skabe resultater.
 • Er visionær, idérig og nysgerrig på din omverden og du forstår dig på erhvervslivets behov.
 • Evner at omsætte og kommunikere strategier, målsætninger, projekter, cases og effekter.
 • Er god til at opbygge netværk og skabe relationer med forskellige aktører i både erhvervslivet, på uddannelsesinstitutioner og øvrige erhvervsfremmeaktører
 • Har erfaring med projektudvikling og projektledelse og du kan drive dem fra start til slut.

Ved udvælgelse og samtaler ser vi særligt efter resultatskabende erfaring ift. det beskrevne og at du har passion og drive.

Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse i Business Skive og med arbejdssted i Elværket Skive, Brårupgade 18c, 7800 Skive. Stillingen refererer til direktøren for Business Skive og du indgår i vækstteamet under vækststrategien. Du ansøger ved at sende ansøgning, CV og evt. anden relevant information på mail til Edith Roesgaard på edr@bskive.dk.

Ansøgningsfrist: Søndag den 16. januar 2022
Samtaler: Mandag den 24. januar 2022 i Elværket Skive
Tiltrædelse: 1. marts 2022

Løn og ansættelsesforhold aftales individuelt. Det er et krav, at du har en ren straffeattest, gyldigt kørekort og du har mulighed for at stille bil til rådighed.

Kontakt Direktør Lars Fjalland fra Business Skive på telefon 40 10 66 74 eller mail laf@bskive.dk for eventuelle spørgsmål.