Skip to main content

Sikke en fest vi har haft 🏆

Torsdag den 25. januar stimlede 360 mennesker sammen i Kulturcenter Skive i deres stiveste puds. Skiveegnens erhverv skulle nemlig fejres til den helt store medalje – eller skal vi sige award!

Hele 10 prisvindere skulle findes blandt Skiveegnens erhverv for deres særlige præstationer i 2023. Til det blev aftenen også krydret med bobler, networking, underholdning og en tre-retters menu i verdensklasse.

Herunder kan du læse om alle vinderne fra aftenen og hvad der lagde til grund for at netop de rendte af med priserne til dette års Skive Business Awards!

 

Årets Innovationspris gik til Timestone

Årets innovationspris går til en virksomhed, der har formået at være innovative i deres løsning af en udfordring, udvikling af et nyt produkt/ydelse, der er til gavn for samfundet eller videreudvikling af et allerede eksisterende produkt, der har skabt et nyt marked eller erobret markante nye markedsandele.

Timestone vandt Årets Innovationspris, da de har fornyet en ældgammel branche – nemlig gravstensbranchen. I stedet for den traditionelle granitgravsten, er Timestones mindesten lavet i keramik hvilket giver flere forskellige fordele fremfor granit. Mindestenene er lettere i vægt, så den kan bæres af den afdødes kære i stedet for at skulle placeres af en minilæsser.

De er produceret i Europa som giver mindre transport end ved den traditionelle granitgravsten. Derudover efterlader produktet nul materiale spild, der er ikke gjort brug af skadelige kemikalier og alle materialerne kan genbruges når gravstedet skal sløjfes. Timestone har virkelig formået at nytænke en branche, der har kørt på samme måde i mange år, og det er godt set og et modigt træk.

Årets Erhvervspris gik til SKOV

Årets Erhvervspris tildeles en virksomhed, der i sit daglige virke er en rollemodel for Skiveegnens virksomheder og Skive Kommune som helhed – både lokalt og nationalt.

SKOV vandt Årets Erhvervspris da de virker som rollemodel for mange af Skiveegnens virksomheder. De har formået at skabe økonomisk vækst og arbejdspladser over tid. De arbejder målrettet med den grønne omstilling og har formået at sætte Skive på både det nationale og internationale landkort.

SKOV bidrager til en effektiv og bæredygtig global fødevareproduktion, der leverer sunde fødevarer produceret med respekt for dyrevelfærd. De leverer klimaløsninger, farm-management og digitale værdikædetjenester til animalsk produktion verden over. Deres hovedkontor samt en del af deres moderne produktion og Nordeuropas største plaststøbemaskine ligger i Glyngøre.

Årets Kundeoplevelse gik til Glyngøre Shellfish

Prisen for årets kundeoplevelse tildeles en virksomhed, der kontinuerligt yder en ekstra god service/oplevelse overfor dennes kunder. Der må altså ikke være tale om en enkelt hændelse men skal være bemærket af flere og over flere gange.

Glyngøre Shellfish vandt Årets Kundeoplevelse fordi man fra det øjeblik man træder ind i Danish Oyster Bar i Glyngøre og bliver mødt af Svend Bondes dejlige smil og hjertevarme ”velkommen”, så ved man bare, at det bliver en god oplevelse. Med en passion der er sjældent set fortæller han vidt og bredt om østers, butikken og hele hans virksomhed mens man smager på guldet fra Limfjorden.

Svend Bonde står inde for kvalitet, hvilket også har givet ham prædikatet som Kongelig Hofleverandør.

Oplevelsen bliver bestemt ikke dårligere af, at man sidder helt i vandkanten og har udsigt til Limfjorden og Sallingsundbroen i baggrunden. En helt udsøgt oplevelse – om man er til østers eller ej.

Årets Erhvervstiltag gik til DEIF

Prisen for årets erhvervstiltag tildeles en person eller virksomhed, som i årets løb har formået at nytænke en allerede eksisterende forretningsgang eller helt at komme op med et nyt erhvervstiltag, der har været med til at sætte Skive på landkortet.

DEIF vandt prisen for Årets Erhvervstiltag for deres ambitiøse beslutning om at opføre en af landets mest avancerede elektronikfabrikker i Skive. Dette initiativ forventes at skabe værdifulde arbejdspladser og økonomisk vækst i området.

DEIFs investering i uddannelse, teknologi og infrastruktur styrker allerede den lokale økonomi. Beslutningen om fabrikken i Skive er en tillidserklæring til områdets arbejdsstyrke og forretningsmiljø. Det vil tiltrække talent og ekspertise og placere Skive som et centrum for teknologi og produktion.

Fabrikken vil også fremvise moderne og bæredygtige produktionsmetoder med fokus på energieffektivitet og miljøvenlighed. DEIF viser deres engagement i ansvarlig produktion og bæredygtige løsninger. DEIFs projekt forventes at have en dybtgående og positiv indvirkning på Skiveegnen, og vi mener, de fortjener anerkendelse for deres bidrag til både området og erhvervslivet som helhed.

Årets RENT Liv pris gik til DEIF

Denne pris gives til en virksomhed som har gjort sig ekstra opmærksom på bæredygtighed og/eller den grønne omstilling indenfor de seneste tre år og have et klart defineret mål med, hvor den vil hen med sine indsatser.

DEIF vandt Årets RENT LIV Pris, da de har udvist et bemærkelsesværdigt engagement og ildhu til bæredygtighed og grøn omstilling,

hvilket også har stor global relevans. DEIF’s klart definerede mål og strategier for at reducere miljøpåvirkning og fremme bæredygtige løsninger demonstrerer deres vilje til at adressere globale miljøudfordringer.

Deres initiativer og produkter tjener som et eksempel for andre virksomheder, både lokalt og globalt, og dermed bidrager de til en mere bæredygtig fremtid – ikke kun på Skiveegnen, men også på verdensplan. DEIF har med sit nye brand identity ”Improve tomorrow” sendt et stærkt signal om at levere verdens bedste og mest pålidelige energistyringsløsninger til en bæredygtig fremtid.

Årets Vækstvirksomhed gik til WASHPOWER

Prisen for årets vækstvirksomhed skal findes i en virksomhed, der har formået at vækste markant på økonomiske målepunkter eller antallet af medarbejdere i Skive Kommune i det seneste offentliggjorte regnskabsår.

Washpower vandt Årets Vækstvirksomhed, da de har oplevet en bemærkelsesværdig vækst i løbet af året, både økonomisk og med hensyn til deres medarbejderstab. Washpowers økonomiske succes er et resultat af deres engagement i kvalitet og kundeservice. Deres forretningsstrategi har vist sig at være effektiv og har sikret dem en stærk position i deres branche.

Samtidig har virksomheden skabt arbejdspladser og bidraget positivt til beskæftigelsen i området. Dette viser deres evne til at tiltrække og udvikle talent. Washpowers præstationer er en inspirerende demonstration af, hvordan en virksomhed kan opnå vækst ved at fokusere på kvalitet og udvide sin arbejdsstyrke. De fortjener anerkendelse for deres indsats og resultater

Årets Iværksætterpris gik til TRASOLU

Iværksætterprisen tildeles den virksomhed (max. 3 år gammel) beliggende i Skive Kommune, der gennem en succesfuld opstart og et vedvarende engagement har etableret og drevet virksomheden med gode resultater og stort vækstpotentiale.

Trasulo vandt Årets Iværksætterpris, da de har formået at nytænke en branche der er kritisk for vores infrastruktur.

Med kun 2 år under vingerne, er de nået utrolig langt både ift. koncept og finansiering. Ideen til TRASOLU opstod da Keld Florczak, under Corona krisen hjalp en vognmand, og her fandt han at der måtte være en løsning på de komplekse miljømæssige udfordringer, som transportbranchen står overfor. Baseret på sin innovative baggrund indenfor produkt- og forretningsudvikling opfandt han en software-robot (løsning) som kan rapportere og reducere CO2 udledningen på lastbiler, og samtidig kan forbedre chaufførernes arbejdsmiljø og øge sporbarheden for vognmændene.

Årets Virksomhedsmentor gik til Karl-Erik Koldkur Pedersen fra Dan-Element

Prisen for årets virksomhedsmentor tildeles en engageret medarbejder, som er mentor for én eller flere personer i aktivering på virksomheden. Virksomhedsmentorer yder i hverdagen en stor og helt afgørende støtte til de ledige, som af forskellige årsager ikke ved egen kraft formår at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Årets virksomhedsmentor skaber engagement og drive i mentorarbejdet samt bidrager til trivsel og god kultur i virksomheden.

Karl-Erik Koldkur Pedersen vandt prisen for Årets Virksomhedsmentor, da han i høj grad gør en stor forskel for deres to flexansatte i virksomheden. Han agerer mentor for dem, og giver en stor del af sit overskud til at give dem et godt og værdigt arbejdsliv.

Skive Kommunes CSR pris gik til Salling Entreprenørfirma

Skive Kommunes CSR-pris går til en virksomhed, der har udvist særlig rummelighed og samtidig opnået gode resultater med integration af personer i jobcentrets målgruppe. I vurderingen bliver der lagt vægt på engagement og drive, den gode historie til inspiration for andre samt virksomhedens sociale ansvar og de opnåede resultater heraf.

Prisen tildeles endvidere til en virksomhed, der, via konkrete initiativer, viser vejen for et rummeligt arbejdsmarked. 

Salling Entreprenørfirma vandt Skive Kommunes CSR pris da de i høj grad viser særlig rummelighed og har opnået gode resultater med integration af personer i jobcenterets målgruppe.

Æresprisen gik til Poul Pedersen, tidl. direktør ved Thise Mejeri

Skive Business Awards Ærespris har ingen nominerede, men gives til en person eller virksomhed, som fortjener en særlig hyldest for en flerårig, bemærkelsesværdig indsats i erhvervslivet i Skive Kommune.

Poul Pedersen var den værdige vinder af årets ærespris. Han har gennem sine mange år som direktør for Thise Mejeri, gjort en stor forskel for erhvervet i Skive Kommune, og det blev han hyldet for. Han var ikke til stede på aftenen men havde sendt en fin takkevideo fra en golfbane i Thailand.