Skip to main content

Hvordan kan vi sammen kompetencesikre vores egn?

Onsdag den 20. marts var knapt 40 forskellige aktører på Skiveegnen samlet om arrangementet Spot on Skive, for at starte en dialog om hvilke kompetencer, der bliver nødvendige for vores lokale virksomheder i fremtiden.

Til arrangementet var cirka 40 forskellige aktører samlet til dialog om emner som samfundstrends, ledelse og kompetenceudvikling. En af deltagerne var Sofie Ambeck fra Treco som selv bor på Skiveegnen, men arbejder uden for Skive Kommune. Hun så et emne som rekruttering som højaktuelt på Skiveegnen og fortalte, ”Jeg håber andre kan få øjnene op for hvad denne egn kan, og vi måske ikke i fremtiden bliver stemplet som udkantsdanmark, men kan blive et center i stedet for – måske for det grønne”

Spot on Skive startede som et tiltag i juni 2022, hvor en lokal virksomhed rakte ud til Business Skive for at få hjælp til at prøve at sikre at virksomhederne kunne rekruttere højtuddannet specialiseret arbejdskraft. Her deltog 13 lokale virksomheder, som alle kunne se sig ind i udfordringen om at rekruttere højtuddannet specialiseret arbejdskraft, men nu er tiden kommet til vi ser på kompetencer til egnen i en bredere forstand. ”Vi er i konstant udvikling på Skiveegnen, og det samme er vores behov for arbejdskraft. Med så store globale og nationale bevægelser i tiden, flytter efterspørgslen på arbejdskraft sig, i takt med efterspørgslen på produkter og ydelser – og den bevægelse, vil vi følge med på og ikke mindst være fælles om” fortæller Lene Baadsgaard, Udviklingskonsulent, Business Skive og fortsætter: ”Det er ikke kun tanken om at rekruttere flere og nødvendige kompetencer til vores egn, det handler også om at vi opkvalificerer de eksisterende kompetencer, så disse matcher vores behov både nu og i fremtiden.”

 

Vi må tænke strategisk når det kommer til kompetencer

Efter Spot on Skive startede tilbage i 2022, er uddannelsessamarbejdet blevet en forankret del af vækststrategien for Skivegenen, som Business Skive blandt andet arbejder med til dagligt. Der er som en del af strategiarbejdet nedsat en arbejdsgruppe, hvor både virksomheder og uddannelser sammen strategisk arbejder med tiltag der understøtter udvikling af kompetencer på vores egn.

”Vi kan ikke udvikle vores egn, uden at have tanke for rekruttering i en bred forstand. Man kan virkelig se, at vi de sidste to år, har flyttet os som egn, da vi begynder at se rekruttering mere og mere som en samlet egnsopgave fremfor individuelle kampe imellem virksomhederne”, fortæller Stine Borup, Udviklingskonsulent, Business Skive, og fortsætter, ”Et godt eksempel på det, er vores årlige deltagelse i DSE-messen i Aalborg, hvor vi samles en stor flok virksomheder sammen med Skive Kommune og Business Skive, om at rekruttere kommende arbejdskraft og studiesamarbejder til egnen. Virksomhederne er altid så gode til at henvise til hinanden, så det ikke bliver en konkurrence, men et samarbejde. I år har Dantherm eksempelvis fået to spændende specialesamarbejder op at stå med nogle de mødte til den messe.”

Sammen kan vi mere

Til arrangementet var især fællesskab, koblinger og samarbejder på dagsordenen hos de deltagende aktører. Mange kan godt se hvilke kompetencer de har brug for lige nu, men mangler svaret på hvordan de bedst får det til at lykkes. ”Vi kan se et overordnet ønske om at folk gerne vil skabe noget sammen og hjælpe hinanden med at dele kompetencer. Nogle har konkrete opgaver, de mangler kompetencer til, men har ikke råd til at ansætte en fuldtidsansat. For dem er det interessant at kigge ind i hvordan de kan komme i gang med at deles om kompetencerne med andre virksomheder” fortæller Lene Baadsgaard og afslutter, ”Nu skal vi have samlet alle de supergode inputs vi fik fra alle på den dag. De skal være med til at danne grundlaget for en større undersøgelse hvor vi får mange flere virksomheder med til at give input til dette vigtige emne. Efter det inviterer vi igen til dialog. Det er sådan vi bevæger os sammen og skaber den egnsudvikling der er så afgørende.”