Arrangement

Har du styr på de nye regler om APV?

Elværket

Brårupgade 18c
7800 Skive

6. september 2024

8.30 – 10.00

Har I helt styr på de nye regler omkring APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse og risikovurdering på jeres arbejdsplads?

Siger den nye bekendtgørelse jer noget, eller er I trætte bare ved tanken? Bare rolig, Arbejdsmiljøcenter Midtvest hjælper dig til at skabe et bedre arbejdsmiljø og undgå påbud fra Arbejdstilsynet.

Den 6. september sørger vi for morgenkaffen, mens du bliver klogere på de nye regler fra 8.30 – 10.00.

Den 1. februar 2024 trådte en ny bekendtgørelsen om systematisk arbejdsmiljøarbejde i kraft. 

Bekendtgørelsen markerer et skift fra tidligere. Fokus på forebyggelse gennem samarbejde om sikkerhed og sundhed på alle niveauer i arbejdsmiljøorganisationen er blevet dominerende. Risikovurdering og årlig arbejdsmiljødrøftelse indgår nu som et krav i processen.

Samlet set understreger bekendtgørelsen behovet for en mere proaktiv tilgang til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Alle virksomheder med mindst én ansat skal gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV).

Der skal gennemføres en APV-proces når virksomheden får sin første ansatte. Herefter skal I gennemføre en APV-proces, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoderne, arbejdsprocesserne mv., som kan have betydning for arbejdsmiljøet. Minimum hvert tredje år skal I sørge for at komme omkring alle virksomhedens arbejdsmiljøforhold.

Køb din billet her