Det grønne netværk

Emballageafgift og producentansvar

Elværket

Brårupgade 18c
7800 Skive

2. november 2023

Kl. 13.00 – 16.00

Er du klar til at producentansvaret for emballage træder i kraft?

Producentansvaret for emballage træder i kraft den 1. januar 2025, men allerede fra januar 2024 skal omfattede virksomheder være klar til at registrere deres emballagemængder i producentansvarssystemet. Producentansvaret, kort fortalt, betyder at alle virksomheder, der sætter emballerede produkter på markedet, fremadrettet vil bære det finansielle og organisatoriske ansvar for håndtering af emballagen, når den bliver til affald, herunder indsamling, sortering og oparbejdning. Det betyder med andre ord, at producenten, som sætter emballage på det danske marked, har ansvar for emballagen i hele dens livscyklus.

Det er en stor og kompleks opgave, og vi har endnu ikke alle de organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer på plads. Det betyder dog ikke, at man som virksomhed ikke allerede nu, kan gå i gang med at forberede sig til producentansvaret. VANA – Dansk emballageansvar er stiftet af Dansk Erhverv, Dansk Industri, Landbrug & Fødevare samt DagSam, for netop at hjælpe de danske virksomheder godt i gang med producentansvaret. I oplægget vil vi komme omkring de rammer og regler, som vi på nuværende tidspunkt kender til, samt få et indblik i hvilke konsekvenser det vil få for de danske virksomheder, som bliver omfattet.

Hvad er det grønne netværk?

Der er i øjeblikket fuld fart på den grønne omstilling og det kan være svært at holde sig opdateret på hvad der sker med nye lovgivninger, reformer og tendenser. Derfor kan du hvert kvartal mødes med andre virksomheder, der vil have større indsigt i den grønne omstilling. Hvert møde vil indeholde et oplæg eller en workshop, hvor I sammen kan få ny inspiration og viden til at flytte jer i samme fart som den grønne udvikling. Du behøver ikke deltage i hvert møde, men kan tilmelde dig per gang.

Book din billet her