Projekter

Hos Business Skive tager vi del i eller har forankret flere store og små projekter.
Projekterne har alle et fælles formål, erhvervsudvikling for Skiveegnens virksomheder.
Læs mere og bliv klogere på de aktuelle projekter vi er en del af herunder.

Headstart

Rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft

Headstart er et projekt med fokus på at rekruttere og fastholde højtuddannet og specialiseret udenlandsk arbejdskraft. Flere lokale virksomheder i Skive Kommune, har behov for specialiserede talenter. Derfor kan det blive nødvendigt at rekruttere udenlandske højtuddannede specialister for at udfylde disse jobs.

Projektet er forankret i Business Region Midt Vest og Business Skive er projektets forbindelse til Skive Kommunes lokale og relevante virksomheder.

Læs mere på Headstarts hjemmeside

STX i industrien

Brobygning mellem det almene gymnasium og industrivirksomheder

Formålet med projektet er at udvikle en række undervisningsforløb med fokus på STEM og sprogfag og udarbejde et erfaringskatalog med brobygningskoncepter sådan, at flere STX- og HF-elever vælger en uddannelses- og karrierevej inden for industrien og at antallet af ufaglærte studenter mindskes.

Projektet søger på denne vis dels at sikre kompetenceforsyningen til industrien i fremtiden, og dels at løse den demografiske udfordring ved at øge sandsynligheden for, at områdets unge bliver boende for at uddanne sig og på sigt tage et job i en af områdets virksomheder.

Projektet vil desuden bidrage til at lette overgangene mellem gymnasium, videregående uddannelse og efterfølgende karriere ved at arbejde sammen på tværs og udvikle forløb i fællesskab.

Rute 26-34

Kampen om en udvidet rute 26-34

Strækningen fra Hanstholm via Mors og Skive til Herning er et af landets vigtige vejhængsler. Det er den strækning, der forbinder området fra Hanstholm til Herning med det jyske motorvejsnet – og dermed med resten af Europa. En fælles, koordineret indsats fra Thisted, Morsø, Skive og Herning kommuner skal virkeliggøre et mangeårigt ønske om at styrke infrastrukturen til gavn for alle involverede. Målet er en opgradering med en 2+1 forbindelse på dele af hele strækningen. Indsatsen retter sig direkte mod regeringen og Folketinget, som netop nu planlægger statens investeringer i infrastruktur frem mod 2030. Kommuner, Region Nordjylland, Region Midtjylland og ikke mindst det  lokale erhvervsliv bakker op.

Business Skive repræsenterer Skive Kommunes erhvervsliv i kampen om en udvidet rute 26-34.

Læs mere på Rute 26-34s hjemmeside