Projekter

Hos Business Skive tager vi del i eller har forankret flere store og små projekter.
Projekterne har alle et fælles formål, erhvervsudvikling for Skiveegnens virksomheder.
Læs mere og bliv klogere på de aktuelle projekter vi er en del af herunder.

Innovation Skive

Elværket – Skiveegnens Innovations- og Iværksættermiljø

Innovation Skive er et 2-årigt projekt, med en vision om at skabe et sted for Skiveegnen, der i et stimulerende miljø, bringer mennesker sammen, således kreativitet og udvikling opstår. Med andre ord, har projekt Innovation Skive til formål at undersøge om Skiveegnen har et behov for et Innovations- og Iværksætterimiljø, hvordan sådan et miljø skal formes og hvad der skal til for at sådan et miljø kan bestå på Skiveegnen.

Igennem projekt Innovation Skive, er Elværket Skive opstået – Skiveegnens Innovations- og Iværksættermiljø. Elværket er et fællesskab om udvikling på Skiveegnen – på tværs af erhverv, uddannelse og kommune.

Hvis du starter noget op, udvikler eller innoverer er Elværket en samlet indgang til kompetencer, faciliteter og netværk, der kan hjælpe dig videre – uanset om det er i skoleregi, via en ungdoms- eller videregående uddannelse, iværksætteri, eller via en virksomhed.  I Elværket er der forskellige kompetencer, faciliteter og udstyr, så du ikke behøver at investere i alt selv for at komme i gang. Vi samarbejder og bygger bro til alle relaterede aktører både på Skiveegnen, nationalt og internationalt.

Besøg elværketskive.dk

ECSMV

Den grønne omstilling

Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland – forkortet ECSMV – er et 3-årigt projekt, som har sigte på at øge energieffektiviteten og reducere CO2-udledningen blandt små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland.

Hos Business Skive er Mikael Oddershede ansat til at lave screeninger og vejlede Skiveegnens virksomheder til at komme i gang eller fortsætte den grønne omstilling.

Læs mere på ECSMVs hjemmeside

Headstart

Rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft

Headstart er et projekt med fokus på at rekruttere og fastholde højtuddannet og specialiseret udenlandsk arbejdskraft. Flere lokale virksomheder i Skive Kommune, har behov for specialiserede talenter. Derfor kan det blive nødvendigt at rekruttere udenlandske højtuddannede specialister for at udfylde disse jobs.

Projektet er forankret i Business Region Midt Vest og Business Skive er projektets forbindelse til Skive Kommunes lokale og relevante virksomheder.

Læs mere på Headstarts hjemmeside

Substitutionsværktøj

Udvikling af et nyt digitalt rekrutteringsværktøj

Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelse har besluttet at igangsætte projektet ”SMV’eres adgang til substituerende højt kvalificeret arbejdskraft” for perioden 2019 – 2021. Projektet skal udviklingsmæssigt adressere den meget presserende problemstilling, at mange virksomheder uden for de store universitetsbyer i disse år oplever betydelige udfordringer med at kunne rekruttere den højt kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for.

Tankegangen i projektet er, at man ved at blive væsentligt klogere på konkrete virksomheders præferencer og behov for højt uddannede eller specialiserede medarbejdere, senere kan give en bredere kreds af virksomheder indblik i mulige rekrutteringsalternativer, herunder nyuddannede fra videregående uddannelsesinstitutioner. Gennem interviews af lokale virksomheder vil projektet komme tættere på at udvikle et rådgivningsværktøj, som kan bruges af både mindre og større virksomheder i rekrutteringsfaser.

Projektet er et samarbejde mellem blandt andet Business Skive og Pluss Leadership.

STX i industrien

Brobygning mellem det almene gymnasium og industrivirksomheder

Formålet med projektet er at udvikle en række undervisningsforløb med fokus på STEM og sprogfag og udarbejde et erfaringskatalog med brobygningskoncepter sådan, at flere STX- og HF-elever vælger en uddannelses- og karrierevej inden for industrien og at antallet af ufaglærte studenter mindskes.

Projektet søger på denne vis dels at sikre kompetenceforsyningen til industrien i fremtiden, og dels at løse den demografiske udfordring ved at øge sandsynligheden for, at områdets unge bliver boende for at uddanne sig og på sigt tage et job i en af områdets virksomheder.

Projektet vil desuden bidrage til at lette overgangene mellem gymnasium, videregående uddannelse og efterfølgende karriere ved at arbejde sammen på tværs og udvikle forløb i fællesskab.

Rute 26-34

Kampen om en udvidet rute 26-34

Strækningen fra Hanstholm via Mors og Skive til Herning er et af landets vigtige vejhængsler. Det er den strækning, der forbinder området fra Hanstholm til Herning med det jyske motorvejsnet – og dermed med resten af Europa. En fælles, koordineret indsats fra Thisted, Morsø, Skive og Herning kommuner skal virkeliggøre et mangeårigt ønske om at styrke infrastrukturen til gavn for alle involverede. Målet er en opgradering med en 2+1 forbindelse på dele af hele strækningen. Indsatsen retter sig direkte mod regeringen og Folketinget, som netop nu planlægger statens investeringer i infrastruktur frem mod 2030. Kommuner, Region Nordjylland, Region Midtjylland og ikke mindst det  lokale erhvervsliv bakker op.

Business Skive repræsenterer Skive Kommunes erhvervsliv i kampen om en udvidet rute 26-34.

Læs mere på Rute 26-34s hjemmeside

Tour de Change

Rådgivning gennem coronakrisen

Coronakrisen har efterladt en stor del af det danske erhvervsliv i en historisk stor, økonomisk krise, og flere og flere virksomheder bliver berørt. Industriens Fond har trådt til med støtte til danske virksomheder i en vanskelig tid. Fonden har afsat 150 mio. kroner til at hjælpe dansk erhvervsliv gennem krisen og bedst muligt videre på den anden side.

Indsatsen hedder GenstartNU, og i første omgang tilbydes gratis konsulentbistand til virksomheder med vækstambitioner. Der kan være tale om at håndtere akutte udfordringer, og der er tilknyttet eksperter, der kan bidrage med værdifuld viden indenfor så forskellige områder som ledelse, salg, likviditet, forsyningskæder, IT og digitalisering.

De største midtjyske erhvervsråd i Viborg, Herning-Ikast-Brande, Randers, Skive, Horsens og Silkeborg er gået sammen og har i fællesskab fået bevilget midler fra Industriens Fond til at hjælpe virksomhederne direkte med gratis konsulenthjælp. Lokale virksomheder i Skive Kommune kan få 50 gratis rådgivningstimer inden for forskellige tematikker og derved komme stærkere igennem krisen.

Green Bizz

En grønnere forretning for SMV’ere

Green Bizz er et 2-årigt projekt i et internationalt samarbejde mellem Norge, Sverige og Danmark i jagten på at udvikle nye grønne forretningsmodeller for
og i samarbejde med SMV’er og Startups og virksomhedskonsulenter. Derudover skal projektet søge at

  • udvikle nye værktøjer til grøn forretningsudvikling og måling
  • rekruttere og indgå nye formaliserede samarbejder med 60
    Startups og SMV’er på tværs af landegrænserne, og samarbejde med
    projekter, konsulenter, virksomheder og kommuner
  • udvikle 15 nye Best Practice cases om ”Konvertering af vedvarende energi” og grøn forretningsmodel modellering, og kommunikere om konvertering af vedvarende energi, anvendelse, proces og resultater i forskningsartikler, rapporter, seminarer, konferencer og workshops.
  • udvikle et nyt kursus på kandidatniveau i grønne forretningsmodeller baseret på projekterfaring . Udvikle tre «Green Innovation camps» med 24 virksomheder som en samarbejdsarena for virksomheder, forskere og studerende.