Vi skaber samarbejder

Vi brænder for at skabe samarbejder og forbindelser, som gavner vores virksomheder i Skive kommune.

Udvikling og vækst

Via samarbejder, sparring og vejledning, kan vi bidrage til udvikling og vækst hos virksomhederne på Skiveegnen.

Din virksomhed i fokus

Vi tilbyder uvildig og gratis sparring og vejledning hvor vi sætter din virksomhed i fokus.

Det arbejder vi for

Vi er faglige konsulenter

Hos Business Skive møder du fagligt stærke konsulenter, der kan bidrage med sparring og vejledning. Vi ved, at ingen virksomhed er ens, og derfor laver vi individuel vejledning, der tager udgangspunkt i din virksomheds behov og muligheder

Vi er et netværk

Som medlem i Business Skive bliver du en del af et enorm netværk og vi hjælper dig altid med at skabe de rette forbindelser

Vi er lokale

Som lokal erhvervsservice fokuserer vi i Business Skive på at styrke lokale virksomheders udvikling og vækst. Vi arbejder for at skabe vækst på hele egnen

Vi er dit talerør

Vi er i tæt dialog med både politikere og erhvervsfolk, så vi giver dig et talerør direkte derind, hvor det gælder! Vi er konstant i dialog med vores medlemmer og samarbejdspartnere – og vi taler altid vores medlemmers sag

Vi vejleder dig

Giv os en udfordring, så finder vi hjælp til at løse den! Der findes en mangfoldighed af tilbud om rådgivning, medfinansiering, tilskud og meget mere. Hos Business Skive er vi din indgang til udvikling og vækst af din virksomhed

Vi skaber udvikling

Vores ambition har altid været, at vi skal være den samlende enhed for udvikling i hele Skive kommune. Vi er det sted, virksomhederne søger hen, når der skal vækstes og udvikles

Fakta om Business Skive

370

Aktive medlemmer

800

Årlige erhvervsvejledninger

5

Igangværende projekter

Vores partnere

Vi er en del af Elværket Skive

Elværket Skive

Her samarbejder vi om udvikling

Business Skive er en del af Skives innovations- og iværksættermiljø Elværket Skive. Elværket er et udviklingshus på tværs af erhverv, uddannelse og kommune. Hvis du starter noget op, udvikler eller innoverer er Elværket en samlet indgang til kompetencer, faciliteter og netværk, der kan hjælpe dig videre. I Elværket er der forskellige kompetencer, faciliteter og udstyr, så du ikke behøver at investere i alt selv for at komme i gang. Vi samarbejder og bygger bro til alle relaterede aktører både på Skiveegnen, nationalt og internationalt.

Besøg Elværket Skive

Bestyrelsen

Tommy Korsholt

Formand

Direktør, TKT Electronics

Jesper Sørensen

Næstformand

Direktør, Dan-Element

Steen K. Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Direktør, Steen K. Pedersen A/S

Camilla Knudsgaard

Bestyrelsesmedlem

Business Developer, GreenLab Skive

Peter Hjelm

Bestyrelsesmedlem

Direktør, Formkon

Lise Korsgaard

Bestyrelsesmedlem

Medejer, Salling Autogenbrug

Leo Østergaard

Bestyrelsesmedlem

Direktør, SKOV

Historien bag

Det tidligere SET

I 2020 havde vi efterhånden heddet Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter i 13 år, siden fusionen af Skiveegnens Erhvervscenter og Skiveegnens Turistcenter i 2007. Dem der kender os, kaldte os SET, for man må indrømme det var et ret langt navn.

I juni 2020 stod vi over for store forandringer på flere områder. Det vi før fusionen kendte som Skiveegnens Turistcenter, flyttede fra den lokale erhvervsservice igen. Som et element i organiseringen af det nye turismefremmesystem, blev den kommunale turismefremmeindsats konsolideret i 15-25 tværkommunale destinationsselskaber inden udgangen af 2020, så vi fra 2020 skulle have færre, men også meget stærkere destinationer. Det har skabt et turismesamarbejde mellem Morsø, Struer og Skive kommune, Destination Limfjorden – som fremadrettet skal brande vores naturskønne Limfjord.

Fra SET til Business Skive

Navneskiftet havde vi tænkt over længe, for vi ville gerne være sikre på vi fandt det rigtige navn, som forhåbentligt skal vare ved de næste 13 år eller mere. Navnet skulle fortælle helt kort hvad vi laver til hverdag i den lokale erhvervsservice. Derudover skulle det være mundret og signalere at det er lokalt. Vi spurgte både vores medlemmer hvad de ville foreslå, og havde en lang liste på omkring 30 forskellige forslag. Men i sidste ende gik vi med et navn som mange af vores medlemmer foreslog og som var et af de første navne vi skrev på listen, nemlig Business Skive.

Fra og med 17. juni 2020 vil Business Skive være DIN lokale erhvervsservice, som hjælper lokale virksomheder til udvikling og vækst.

Timothy Jacob Jensen

“Logotypen kombinerer Business Skives tilknytning til Skiveegnen og dens formål at arbejde kreativt og innovativt inden for forretningsudvikling”

Solen som symbol for varme og vækst

Hos Business Skive arbejder vi hver dag passioneret for at skabe vækst og udvikling hos erhvervet i Skive kommune. Samtidigt, skal alle vi kommer i kontakt med føle sig velkommen og hørt. På den måde symboliserer solen nogle af de ting vi arbejder mest for, nemlig varme og vækst.

Timothy Jacob Jensen

“Logotypen kombinerer Business Skives tilknytning til Skiveegnen og dens formål at arbejde kreativt og innovativt inden for forretningsudvikling. Logofiguren finder sin inspiration i den mest ikoniske skulptur fra De 11 Stjerner i Skive: ‘Solen’ designet af Timothy Jacob Jensen i 2006. Solen er et symbol på, hvordan høje ambitioner og lokalt erhvervssamarbejde kan skabe fantastiske resultater.”

Unikt og genkendeligt

“Det karakteristiske ordmærke skiller sig stærkt ud i udtrykket. ‘S’ og ‘k’ i ‘Skive’ er designet til at være et unikt og let genkendeligt visuelt element for at signalisere, at Business Skive er åben og fremtidsorienteret i sin tilgang til forretningsudvikling.”