Skip to main content

Indkomne forslag  

Bestyrelsen for Business Skive har foreslået følgende ændringer af foreningens vedtægter:

Forslagene behandles under generalforsamlingen d. 30. marts 2022.

Her kan du læse de nuværende vedtægter samt vedtægter med ændringsforslag: 

Tilmelding til generalforsamling

Alle Business Skives medlemmer inviteres til generalforsamling i

KulturCenter Skive d. 30. marts kl. 17.00 – 20.30.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for 2021
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget for det følgende år
  5. Kontingentfastsættelse for det følgende år
  6. Indkomne forslag – Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægter. Læs ovenstående ændringsforslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Kontingentet 2022 skal være betalt for at kunne deltage i generalforsamlingen. Dette arrangement er kun for Business Skive medlemmer.

Tilmeld dig her.