Skip to main content

Workshopdag om klimaregnskab skabte venteliste

Alle virksomheder står overfor at skulle dokumentere deres CO2-aftryk i hele forretningen, hvor de større virksomheder bliver de første og starter allerede i 2023.

Det stiller allerede nu krav til de store virksomheder, men også deres underleverandører!

D. 23. november 2022 afholdt vi en workshopdag i samarbejde med ECSMV-projektet og Viegand Maagøe. Lasse Vinblad Thaisen gjorde os klogere på hvad et klimaregnskab er, hvordan man kommer i gang og hvad klimakompasset er.

Måske skal du også have noget mere viden om klimaregnskaber?
Så tag fat i os hos Business Skive – så guider vi dig det rette sted hen!

Formanden har ordet

Formand for Business Skives bestyrelse, Tommy Korsholt, har efterfølgende sendt en hilsen med tak til alle deltagende virksomheder:

 

“Tak for en god og inspirerende klimadag hos Business Skive.

Nu føler vi os godt klædt på til at komme i gang med klimakompasset og klimaregnskabet.

Lasse Vinblad var virkelig god til at fortælle og forklare på en inspirerende måde.

Camilla som fortalte omkring kommunikation og markedsføring af den grønne omstilling var meget klar i snakken om, hvordan vi kan og absolut ikke skal kommunikere vores tiltag i forbindelse med vores klima rejse.

En meget inspirerende dag.

Som formand for Business Skive, vil jeg gerne sige en tak til alle som bakkede op omkring denne dag.

Det er dejligt at se så mange lokale virksomheder repræsenteret.”

 

Tommy Korsholt, bestyrelsesformand, Business Skive

Hør hvad deltagerne fik ud af dagen

De deltagende virksomheder havde forskellige udgangspunkter for at deltage i dagen. Nogle har i flere år arbejdet hen mod klimaregnskab grundet f.eks. krav fra leverandørerne og andre var på helt bar bund og fik en grundforståelse for principperne og begreberne bag. I videoen kan du høre fem deltagere udtale sig kort og nedenunder finder du uddybende tekst.

Hos NG Metal fortæller Cirsten Justesen, der er ansvarlig for bæredygtighed og HR, at de siden 2020 har lavet klimaregnskab, men at der siden opstarten, er sket rigtig mange ting på området.

De har derfor valgt at deltage i dagen for at få mere håndgribelig viden på området indenfor scope 1, 2 og 3 samt hvilke krav, der bliver stillet til dem som virksomhed. Derudover så ved de hos NG Metal, at der bliver stillet krav til dem både fra myndighedernes side men også fra deres kunder. Som virksomhed ønsker NG metal at være på forkant, så derfor er de aktive i søgning af viden og læring på området. Til slut roser Cirsten Justesen dagen og oplægsholderen Lasse Vinblad Thaisen for god formidling af viden, der har givet dem motivation for at komme videre med deres klimaregnskab

Hos Bilforhandler Dahl Pedersen i Skive forklarer Lene Dahl Pedersen, at de i forvejen arbejder med miljøredegørelser og energiforbrug, så derfor var det naturligt at koble det sammen med klimaregnskabet. Lene Dahl Pedersen fortæller, at de som virksomhed mangler mere viden på området og forventer et større pres for at kunne levere et klimaregnskab i den nærmeste fremtid. Lene Dahl Pedersen roser arrangementet for at have klædt hende på at lave klimaregnskab, men hun forventer dog stadig at de får brug for hjælp udefra i opstarten.

Direktør for Scanbag og Danbag Paper Solutions i Skive, Lars Mark, fortæller at han deltager fordi, at de endnu ikke har startet et klimaregnskab op. Grundet krav fra kunderne er han klar over, at de skal i gang, men opgaven har været uoverskuelig. Derfor er han glad for at have deltaget i dagen, og fremhæver onlineværktøjet, der ligger i Klimakompasset som et eksempel på, hvordan han kan gribe processen an fremover. Alt i alt har dagen givet ham mod på at give sig i kast med klimaregnskabet i samarbejde med sine medarbejdere.

Holger Tøttrup fra NC Nielsen deltog fordi de i forvejen bliver spurgt ind til deres bæredygtige tiltag og CO2-udledninger grundet arbejdet med FN’s Verdensmål. De arbejder i forvejen med bæredygtighedsrapporter og spørgsmålet for dem er, hvordan de kommer derfra og over til et klimaregnskab. Holger Tøttrup forklarer, at han i forvejen har arbejdet med Klimakompasset i 1,5 år, så han har brugt dagen til at sikre, at det er de rigtige data, han kan trække ud til et klimaregnskab. Om dagen fortæller han, at det har været meget inspirerende at høre fra virksomhederne omkring bordet, hvordan de griber det an. Mange træder lidt vande på området, men hos NC Nielsen er han tryg ved at tage skridtet videre efter dagen.

Fra Byggefirmaet Knudsgaard påpeger Camilla Knudsgaard, at byggebranchen er meget drevet af kundernes ønsker til projekter. De arbejder for eksempel med svanemærkede bygninger og certificeringer ud fra kundens ønske. I forhold til klimaregnskab og CO2-udledning, fortæller Camilla Knudsgaard, at det er områder, de gerne vil være bedre til at indarbejde i deres hverdag som virksomhed både på strategisk og operationelt niveau. Camilla Knudsgaard fremhæver hele gennemgangen og forståelsen af begrebet ’klimaregnskab’ og hvordan man arbejder med de forskellige elementer ind i klimakompasset som nogle af de ting, hun tager med fra dagen.